Informace o klubu ze vzdálenější historie.

V dubnu 1926 zakládá přednosta volarské železniční stanice, Jan Tolar, ve Volarech odbor Klubu československých turistů.

Přesnější datum neznáme, víme jen, že předsedou byl zvolen právě přednosta Tolar, jednatelem asistent důchodkové kontroly Miloslav Pára a pokladníkem soudní podúředník Josef Veselý. Patronát nad oborem (coby odborem české menšiny) převzal turistický odbor ze Strakonic. Ten pomohl volarským turistům při rozběhu jejich činnosti. Mimo jiné volarským příležitostně vypomáhaly i turistické odbory z Volyně, Písku, ba i z Loun a z Kladna. Macešské nebylo ani ústředí KČST v Praze. Volarští turisté tak záhy získali i potřeby nutné k řádnému značení turistických cest. Na jižní Šumavě v té době již existovaly dvě hlavní značené turistické trasy: pohraniční a meziměstská. Druhá z uvedených procházela i přes Volary, když spojovala Vimperk s Chvalšinami a Zlatou Korunou přes Boubín, Volary a Lysou horu. Instrukce k uskutečnění zamýšlených prací obdrželi volarští turisté přičiněním JUDr. Jaroslava Pacovského. Tento právník mimo jiné redigoval Generální mapu značených cest turistických českých a bavorských na Šumavě, kterou v měřítku 1:200 000 zhotovil Vojenský zeměpisný ústav a roku 1926 ve 2. vydání vydal. Klub československých turistů. Dr. Pacovský mapu redigoval dle zpracování šumavských odborů KČT, takže se zdá být velmi pravděpodobné, že následující trasy byly prvními, které členové volarského KČT v okolí města vyznačili.

 

Informace o klubu ze současnosti

V současné době je Klub českých turistů při TJ Tatran Volary občanským sdružením, sdružujícím přátele turistiky nejen z Volar ale ze širokého okolí.

Základem naší činnosti jsou výlety pořádané během víkendů, značení pěších a lyžařských turistických tras, geocaching a organizování turistických akcí pro veřejnost.

Informace o klubu z novější historie.

V červenci 1947 je ve Volarech zakládána turistická organizace a již před Vánocemi téhož roku je znovu otevřena turistická chata, která byla okupanty zanechána ve velmi žalostném stavu. V dalších letech pak hlavní náplní práce turistů byla obnova značení turistických cest, které nebyly udržovány téměř 10 let.

Informace o klubu z nejmladší historie.

O akcích klubu se dočteme v klubovní kronice počínaje rokem 1973. 1. zápis hovoří o Dálkovém pochodu "Úpatím Boubína".

Od té doby jsou již zápisy v kronice celkem pravidelné. Dočteme se zde o turistických pochodech, o značení a obnovování turistických tras, o zimním táboření, o lesních brigádách ale i o splouvání Vltavy nazvaném "Igelitová plavba".