Značení turistických tras na Volarsku

29.04.2012 22:02

Jednu z hlavních činností Klubu Českých Turistů (KČT)  představuje značení pěších a lyžařských turistických tras.

Tato činnost je celorepublikově rozdělena mezi skupiny turistů -  značkařů, kteří tvoří tzv. Značkařský obvod. Ve Volarech je to Značkařský obvod (ZO) Volary. Tato skupina nadšenců se stará úhrnem o 606 km pěších a 80 km lyžařských značených tras, které leží převážně na území Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava, a to zhruba od Hraničníku, Nové Pece a Arnoštova na východní straně po prameny Vltavy, Kvildu a Obří hrad na západní straně.

Na území Značkařského obvodu Volary se nachází na 400 tzv. Turistických Informačních míst (TIM), tj. míst kde jsou vyvěšeny turistické směrovky nebo turistické vývěsní mapy. Těchto směrovek je v ZO Volary vyvěšeno zhruba 1 645 ks a turistických vývěsních map  cca 17 ks . Značené turistické trasy je nutno nejpozději každé 3 roky obnovit, tj. trasu projít se štětci a barvami jednotlivé značky opravit, případně doplnit. Rovněž je nutno provádět pravidelnou údržbu na Turistických informačních místech, tj. natírat rozcestníky, značkářské kolíky, dřevěné lišty, na kterých jsou vyvěšeny směrovky a rovněž tyto směrovky vyměňovat, či doplňovat. K dalším činnostem ZO Volary patří navrhovat a vyznačovat nové trasy či překládat stávající trasy a také např. spolupráce na výrobě turistických map – Edice klubu českých turistů – tzv. Zelené mapy.

Tato činnost volarských značkařů slouží široké veřejnosti a také obcím k rozvíjení turistického ruchu na jejich území.

Rádi bychom proto vyzvali veřejnost k ochraně tohoto turistického značení, směrovek a turistických vývěsních map !!! Turistické značení může někdy ukázat správnou cestu i Vám.

Ve svých řadách rádi uvítáme zájemce o tuto činnost, která nám mimo jiné umožňuje trávit spoustu času v přírodě. 

  Za ZO Volary: Jan Nevrkla

                  Tel: 736 754 134

 Email: jan.nevrkla@email.cz